Whakapapa – Ngāti Whakaue

Whakawhiti o te rā
Whakaāio whenua

Mai i Waimihia ki Waingaehe
Te Kuraeote ihu o Tamatekapua
Ko Ngōngōtahā te maunga Ko
Te Rotoruanui-a-Kahumatamomoe te moana
Ko Te Papaiouru te marae
Ko Ngāti Whakaue te iwi
Ko Te Arawa te waka

Ngāti Whakaue is named for our ancestor, Whakaue Kaipapa. Whakaue was a recognised and well respected leader amongst his people. He was a direct descendant of Tamatekapua through his father Uenukukōpako.

He was also the father of many tupuna who themselves have iwi named after them such as Ngāti Rangiwewehi, Ngāti Ngāraranui and many others. However, our links to Ngāti Whakaue connect more closely with the youngest son of Whakaue, Tutanekai and his descendents.

Whakapapa | Tutanekai

TutakekaiWhakapapa1Ko tēnei te whakapapa o Tutanekai rātau ko āna uri, arā, ngā tūpuna o ngā hapū Koromātua o Ngāti Whakaue e mohiotia ana inaianei.

Ngāti Whakaue live on the beautiful southern shores of Lake Rotorua and around the Maketu region of coastal Bay of Plenty. We, the uri of Ngāti Whakaue, share our blood, our links, our whakapapa from these tupuna. Mauri ora!