Te Komiti Nui – 25 September AGM Update

Thank you to all those who attended Te Komiti Nui o Ngati Whakaue’s (Te Komiti Nui’s) Annual General Meeting  on 25 September 2016 at Te Papaiouru Marae.    A quorum was convened in Tamatekapua to progress the advertised agenda items: Mihi / Karakia Apologies [accepted and carried] Minutes of the last AGM [accepted and carried] Chair’s report [accepted and carried] Financial statements for the year ending 31 March 2016 [accepted and carried] Iles Casey, Chartered Accountants be reappointed as auditors [accepted and carried] Executive Managers Update [accepted and carried] Negotiations Update [accepted and carried] General Business:   In general business, J.Kahukiwa (Negotiator) presented some high level legal options that Ngati Whakaue may wish to consider testing in the courts to

Read more

Te Komiti Nui o Ngati Whakaue Annual Report 2016

E nga mana, e nga reo, e nga huihuinga o Ngati Whakaue. Nei ra te mihi nui, te mihi mahana ki a tatou nei nga uri o nga tupuna na ratou i hanga te whare ora mo tatou katoa – tihei mauri ora. On behalf of my fellow trustees I present the 2015/16 Annual Report of Te Komiti Nui o Ngati Whakaue. Na, Pauline Tangohau Chair, Te Komiti Nui o Ngati Whakaue  

Read more

Assets Trust Annual Report 2016

Ko Te Kotahitanga o Ngāti Whakaue tēnei e mihi atu ki a koutou e ngā kārangatanga maha, me ngā mahuetanga iho o ngā matua tūpuna. Kia kaha ki a tātou katoa ki te mahi tahi ki te awhi i ngā whānau me ngā tāngata katoa. I am delighted to present the 2015-2016 Annual Report on behalf of the Ngāti Whakaue Assets Trust. Na, Katie Paul Chair, Te Kotahitanga o Ngati Whakaue Assets Trust

Read more

Consultation on the Kaituna River Document

Te Maru o Kaituna River Authority Te Maru o Kaituna River Authority members include Tapuika Iwi Authority Trust, Te Tāhuhu o Tawakeheimoa Trust, Te Kapu o Waitaha, Te Pumautanga o Te Arawa Trust, Bay of Plenty Regional Council, the Rotorua Lakes Council, the Tauranga City Council, and the Western Bay of Plenty District Council. Ngati Whakaue are currently observers on Te Maru o Kaituna until such time as membership for Ngati Whakaue may be formalised through Treaty of Waitangi settlement legislation. Their purpose is to promote the restoration, protection and enhancement of the environmental, cultural and spiritual health well-being of the Kaituna River. One of their key functions is to develop and approve the Kaituna River Document. Draft Kaituna River

Read more