Ngāti Whakaue Hapū – Koromatua Hapū

The following represent the six Koromatua of Ngāti Whakaue.

 • Ngati Hurungaterangi
 • Ngati Taeotu

 • Ngati Pukaki
 • Ngati Te Rorooterangi

 • Ngati Rangiiwaho
 • Ngati Tunohopu

Other Affilliations: He whakaata i nga hapu o Ngati Whakaue ki te poraka o Rotorua Patetere Paeroa. Ko nga poraka i roto i te Rotorua Patetere Paeroa Poraka i te wehenga: Te Wharenui poraka, Te Puketawhero poraka, Owhatiura poraka, Te Whakarewarewa poraka, Tihiotonga poraka, Te Kaitao poraka, Te Rotohokahoka poraka, Okoheriki poraka, Waiteti poraka

 • Ngati Hurungaterangi
 • Ngati Pukaki
 • Ngati Tunohopu
 • Ngati Tiki
 • Ngati Wharengaro
 • Ngati Kerenga
 • Ngati Te Tiwha
 • Ngati Te Ranui
 • Ngati Te Kahu
 • Ngati Tamahika

 • Ngati Waoku
 • Ngati Kaui
 • Ngati Taurua
 • Ngati Rautao
 • Ngati Tuteaiti
 • Ngati Te Hika
 • Ngati Te Ngaiki
 • Ngati Taioperua
 • Ngati Te Rangitakahu

 • Ngati Ngararanui
 • Ngati Te O
 • Ngati Ngahewa
 • Ngati Teke
 • Ngati Manawa
 • Ngati Hinerangi
 • Ngati Korouateka
 • Ngati Ngapuia
 • Ngati Te Uawhaki

Other Hapū

 • Ngati Tunaeke, Ngati Hinera, Ngati Teikaatepo, Ngati Kea/Ngati Tuara