Claims

Te Komiti Nui are working on the settlement of Ngāti Whakaue Historical Claims, including those set out below.

Claim Area Claimant
Wai 268 Whaka Thermal Valley Hurungaterangi, Taeotu, Te Kahu
Wai 316 Mamaku Railway Endowment, Rotohokahoka & Okoheriki Blks Pukaki, Waoku, Rautao, Te Hika, Karenga & Te Ririu
Wai 317 Whaka & Horohoro Forests Hurungaterangi, Te Rorooterangi, Tunohopu, Pukaki, Te Rangiiwaho & Taeotu
Wai 335 Geothermal Reserve Hurungaterangi, Te Rorooterangi, Tunohopu, Pukaki, Te Rangiiwaho & Taeotu
Wai 384 ŌhinemutuVillage Hurungaterangi, Te Rorooterangi, Tunohopu, Pukaki, Te Rangiiwaho & Taeotu
Wai 410 Kouramawhitiwhiti (Lakefront) Hurungaterangi
Wai 533 Whakarewarewa Geothermal Valley & Whakarewarewa Forest Hurungaterangi, Taeotu & Te Kahu
Wai 676 Kaituna – Maketu Estuary Ngāti Whakaue
Wai 1101 Maketu Peninsula Ngā Uri o Haerehuka & Rakitu
Wai 1204 Ngōngōtahā te maunga Ngāti Whakaue hapū katoa
Wai 1357 Horohoro-Maraeroa Blks Ngāti Rautao, Ngāti waoku & Ngāti Tuteaiti
Wai 1791 Maketu lands, resources & waterways Ngāti Tapihana
Wai 1881 Ngāti Whakaue Tāonga (historical aspects of claim only) Ngāti Whakaue hapu katoa
Wai 1883 SW shore & lands of Lake Rotorua (historical aspects of claim only) Ngāti Whakaue hapu katoa
Wai 1963 Pukeroa Hill & the Fenton Agreement of 1880 Hurungaterangi, Te Rorooterangi, Tunohopu, Pukaki, Te Rangiiwaho & Taeotu
Wai 2147 Te Runanga o Ngāti Whakeu ki Maketu (Maketu Village) Ngāti Whakaue ki Maketu