at-ar

Ko Te Kotahitanga o Ngāti Whakaue tēnei e mihi atu ki a koutou e ngā kārangatanga maha, me ngā mahuetanga iho o ngā matua tūpuna.

Kia kaha ki a tātou katoa ki te mahi tahi ki te awhi i ngā whānau me ngā tāngata katoa.

I am delighted to present the 2015-2016 Annual Report on behalf of the Ngāti Whakaue Assets Trust.

Na, Katie Paul

Chair, Te Kotahitanga o Ngati Whakaue Assets Trust